.

Enkät för Bostadsrättsförening

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
1

Vilka bredbandstjänster har du idag?

Vänligen välj alla alternativ som gäller för dig.
2

Vilka TV-tjänster har du idag?

Du kan välja flera alternativ.
3

Vilka bredbandstjänster är du intresserad av i framtiden?

Vänligen välj de tjänster du är intresserad av att ha i framtiden.
4

Vilka TV-tjänster är du intresserad av i framtiden?

Vänligen välj de tjänster du är intresserad av att ha i framtiden.
5

Hur viktigt är priset per månad för bredbandstjänster för dig?

Vänligen bedöm vikten av priset per månad på en skala från 1 till 10 där 1 är inte viktigt alls och 10 är mycket viktigt.
6

Hur viktigt är priset per månad för TV-tjänster för dig?

Vänligen bedöm vikten av priset per månad på en skala från 1 till 10 där 1 är inte viktigt alls och 10 är mycket viktigt.
7

Har du några specifika önskemål eller kommentarer angående bredbandstjänster och TV-tjänster?

Vänligen dela med dig av dina tankar och önskemål.
8

Hur nöjd är du med dina befintliga bredbandstjänster och TV-tjänster?

Vänligen bedöm din nöjdhet på en skala från 1 till 10 där 1 är inte nöjd alls och 10 är mycket nöjd.
9

Är det något annat du vill att föreningen ska veta gällande bredband och TV-tjänster?

Dela gärna med dig av eventuella synpunkter eller förslag.
10

Vilken typ av uppkoppling använder du mest för att titta på TV?

Vänligen välj det alternativ som stämmer bäst överens med din huvudsakliga uppkoppling för TV-tittande.