Úroveň prezentačných zručností žiakov z odboru SVP

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, ktorý je zameraný na úroveň prezentačných zručností žiakov z odboru sociálno-výchovný pracovník (SVP).

Spustiť dotazník