Hodnotenie spokojnosti pacienta

Dobrý deň,

venujte prosím 2 minúty svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý nám pomôže zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti.

Spustiť dotazník