Časopis Zápraží - dotazník

Vážení čtenáři, inzerenti, pořadatelé – prostě všichni, kteří nás čtete, využíváte prostor časopisu nebo nám i jen trochu fandíte. Máme zájem neustále časopis Zápraží zlepšovat a zároveň mít také určitý přehled o Vás a Vašich názorech či požadavcích, neboť jste pro nás velmi důležití – jste ti, pro které vlastně Zápraží každý měsíc připravujeme.

Věnujte tudíž prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, vybírejte vždy jednu odpověď.

Dotazník zde bude pro Vás k dispozici až do konce října 2021.

Děkujeme

Redakce časopisu Zápraží

................

1 V pozici k časopisu Zápraží jsem především jeho
Povinná odpověď

2 Časopis Zápraží obvykle získávám
Povinná odpověď

3 Patřím do věkové skupiny
Povinná odpověď

4 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

5 S obsahem časopisu Zápraží jsem v současné době
Povinná odpověď

6 Se vzhledem a grafikou časopisu Zápraží jsem v současné době
Povinná odpověď

7 Upřednostňujete periodika (noviny, časopisy)
Povinná odpověď

8 Je podle Vás tištěné periodikum typu regionálního měsíčníku Zápraží v současné době
Povinná odpověď

9 Pokud s časopisem Zápraží spolupracujete tak na základě
Povinná odpověď

10 Je pro Vás využití služeb časopisu Zápraží (inzerce/PR článek) přínosné?
Povinná odpověď

11 Jak se Vám jeví vzájemná spolupráce z hlediska profesionality?
Povinná odpověď

12 Jak jste celkově spokojen/a s našimi pracovníky, se kterými jednáte příp. jste jednal/a?
Povinná odpověď

13 Pokud jste někdy nebyl/a spokojen/a, bylo to z důvodu
Povinná odpověď