Ankieta

Szanowna Pani, Szanowny Panie

Jestem studentką drugiego roku studiów magisterskich na kierunku poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Piszę pracę magisterską na temat: Problemy emocjonalne matek i ojców dzieci z zespołem Downa. Analiza porównawcza. W związku z powyższym zwracam się do Pani/Pana z prośbą o wzięcie udziału w prowadzonych badaniach. Ankieta ma charakter anonimowy, a uzyskane wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych.

Dziękuję, Natalia Ziółkowska

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

Struktura rodziny
Wymagana odpowiedź

Liczba członków rodziny
Wymagana odpowiedź

Warunki mieszkaniowe
Wymagana odpowiedź

Liczba dzieci z zespołem Downa w rodzinie
Wymagana odpowiedź

Czy w Pani/Pana rodzinie zdarzyły się przypadki osób z zespołem Downa
Wymagana odpowiedź

Kiedy zdiagnozowano u Pani/Pana dziecka zespół Downa?
Wymagana odpowiedź

Jakie były Pani/Pana pierwsze reakcje na wiadomość o diagnozie zespołu Downa u dziecka? (Pytanie wielokrotnego wyboru)
Wymagana odpowiedź

Jakie emocje towarzyszyły Pani/Panu w ciągu dwóch pierwszych lat życia dziecka z zespołem Downa? (Pytanie wielokrotnego wyboru)
Wymagana odpowiedź

Jakie stany emocjonalne związane z opieką nad dzieckiem z zespołem Downa Pani/Pan przeżywała/przeżywał? (Pytanie wielokrotnego wyboru)
Wymagana odpowiedź

Jak często dziecko sprawia Pani/Panu problemy wychowawcze?
Wymagana odpowiedź

Jak silne problemy emocjonalne odczuwa Pani/Pan w związku z wychowaniem dziecka?
Wymagana odpowiedź

Jak silne problemy emocjonalne odczuwa Pani/Pan w związku z edukacją dziecka?
Wymagana odpowiedź

Jak dużo czasu zajmuje Pani/Panu wychowanie dziecka z zespołem Downa?
Wymagana odpowiedź

Proszę odnieść się do następującego stwierdzenia: WYCHOWYWANIE DZIECKA, U KTÓREGO WYKRYTO ZESPÓŁ DOWNA CHARAKTERYZUJE SIĘ CIĄGŁYM STRESEM.
Wymagana odpowiedź

Jak często wychowując dziecko z zespołem Downa czuje się Pani/Pan osamotniona/osamotniony?
Wymagana odpowiedź

Jak często wychowując dziecko z zespołem Downa stara się Pani/Pan je usamodzielniać?
Wymagana odpowiedź

Czy sprawia Pani/Panu trudność wielokrotne tłumaczenie dziecku określonych sytuacji?
Wymagana odpowiedź

Jak często zdarza się, że pobłaża Pani/Pan dziecku?
Wymagana odpowiedź

Jak często podczas wyjść z dzieckiem do miejsc publicznych towarzyszy Pani/Panu niepewność odnośnie zachowania dziecka?
Wymagana odpowiedź

W jakiej szkole uczy/uczyło się Pani/Pana dziecko?
Wymagana odpowiedź

Jakie trudności związane z edukacją dziecka mają wpływ na Pani/Pana samopoczucie? (Pytanie wielokrotnego wyboru)
Wymagana odpowiedź

W jaki sposób radzi sobie Pani/Pan z negatywnymi emocjami związanymi z rodzicielstwem? (Pytanie wielokrotnego wyboru)
Wymagana odpowiedź