.

Výlet na Východ 2

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Prenocuje sa na výlete?

Vyberte jednu odpoveď