Ankieta dla nauczycieli - edukacja zdalna

Szanowni Państwo,

Związek Nauczycielstwa Polskiego uprzejmie prosi o wzięcie udziału w poniższym badaniu sondażowym dotyczącym warunków realizacji zdalnego kształcenia. Wyniki badania zostaną wykorzystane przez naszą organizację związkową do dalszych działań na rzecz usprawnienia zdalnej nauki oraz zapewnienia nauczycielom odpowiednich warunków pracy i możliwości jak najszerszego udziału w doskonaleniu zawodowym.

Będziemy wdzięczni za wypełnienie kwestionariusza ankiety do 23 listopada br.

1 Miejsce realizacji zdalnego nauczania?
Wymagana odpowiedź

2 Czy sprzęt który Pani/Pan wykorzystuje do zdalnej nauki stanowi:
Wymagana odpowiedź

3 Czy szkoła zorganizowała szkolenie w zakresie zdalnego nauczania?
Wymagana odpowiedź

4 Czy Pani/Pana czas pracy po przejściu na zdalną edukację zwiększył się (w skali tygodnia):
Wymagana odpowiedź

5 Czy dyrektor skrócił czas trwania jednostki lekcyjnej nauczanej zdalnie poniżej 45 minut?
Wymagana odpowiedź

6 Typ szkoły w której Pani/Pan pracuje (prosimy o podanie głównego miejsca pracy, jeżeli jest więcej niż jedno):
Wymagana odpowiedź

7 Prosimy o zaznaczenie gdzie znajduje się szkoła, w której Pani/Pan pracuje:
Wymagana odpowiedź