Návštěvnost restaurace

Vážené respondentky, vážení respondenti,


rád bych Vás požádal o vyplnění krátkého dotazníku na téma návštěvnosti restaurace, který poslouží jako praktická část mé maturitní práce.

Prosím Vás o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění dotazníku. Dotazník je anonymní a získané odpovědi budou využity k výše zmíněným účelům.


Předem děkuji za spolupráci a Váš čas.

Spustit dotazník teď