.

Survey over jeugdcriminaliteit in Nederland

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe vaak volg je nieuwsberichten over jeugdcriminaliteit in Nederland?

Kies een van de onderstaande opties.
2

Hoe ernstig schat je het probleem van jeugdcriminaliteit in Nederland in?

Geef je beoordeling op een schaal van 1 tot 10.
3

Wat is naar jouw mening de belangrijkste oorzaak van jeugdcriminaliteit in Nederland?

Geef een kort antwoord.
4

In hoeverre denk je dat de sociale achtergrond van jongeren van invloed is op jeugdcriminaliteit?

Kies een van de onderstaande opties.
5

Ben je van mening dat het rechtssysteem voldoende effectief is bij het aanpakken van jeugdcriminaliteit in Nederland?

Kies een van de onderstaande opties.
6

Hoe kunnen we volgens jou de preventie van jeugdcriminaliteit verbeteren?

Geef je antwoord in detail.
7

Vind je dat er voldoende ondersteuningsmogelijkheden zijn voor jongeren om hen weg te houden van criminaliteit?

Geef je mening.
8

In hoeverre denk je dat de online wereld bijdraagt aan jeugdcriminaliteit?

Kies een van de onderstaande opties.
9

Wat vind je van de straffen die worden opgelegd aan jonge delinquenten in Nederland?

Geef je mening.
10

Ben je zelf ooit blootgesteld geweest aan jeugdcriminaliteit of geweld in Nederland?

Beantwoord met ja of nee.