Dotazník spokojnosti so službami siete EURES - zamestnávateľ

Vážený zamestnávateľ!

Váš názor je pre nás dôležitý, a preto Vás v rámci hodnotenia spokojnosti so službami siete EURES, ktoré ste využili, chceme požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka.

Získané informácie sú dôverné a budú slúžiť len na štatistické účely.

Spustiť dotazník