Kwestionariusz osobowy dziecka z epilepsją

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza, potrzebnego do pisania pracy magisterskiej na temat padaczki u dzieci niepełnosprawnych

Imię dziecka
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Nazwisko, badź pierwsza litera nazwiska
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Data urodzenia dziecka
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Główna diagnoza
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Choroby współistniejące
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Typ padaczki
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jaki był przebieg porodu?
Wymagana odpowiedź

Czy ktoś z rodziny również choruje na padaczkę?
Wymagana odpowiedź

Kiedy wystąpił pierwszy atak i jak on wyglądał? (proszę podać wiek dziecka lub jeśli to możliwe - datę)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Kiedy padaczka została zdiagnozowana? (prosze podać wiek dziecka lub jeśli to możliwe - datę)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy napady padaczkowe wraz z rozwijaniem się dziecka zmieniają swój charakter?
Wymagana odpowiedź

Czy dziecko przyjmuje leki przeciwdrgawkowe?
Wymagana odpowiedź

Czy przyjmowane leki przeciwdrgawkowe są skuteczne?
Wymagana odpowiedź

Jaki wpływ na dziecko mają przyjmowane leki?
Wymagana odpowiedź

tak
nie
zmniejszają częstotliwość napadów
łagodzą napady
powodują spadek koncentracji
otępiają dziecko
powodują zmęczenie
powodują bezsenność
wywołują apatię
utrudniają kontakt z dzieckiem
inne

Proszę opisać różnice pomiędzy napadami przed rozpoczęciem przyjmowania farmakoterapii i po rozpoczęciu przyjmowania leków
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy ataki występują zazwyczaj o tej samej porze?
Wymagana odpowiedź

Co prowokuje wystąpienie ataku u dziecka?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czas trwania pojedynczego napadu
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jak wygląda aura poprzedzająca napad?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy w trakcie napadu dziecko jest przytomne
Wymagana odpowiedź

Jakie jest samopoczucie i zachowanie się dziecka po napadzie?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Jakie występują objawy popadaczkowe?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy zauważył/a Pan/i, że dziecko traci dotychczas uzyskane umiejętności po ataku padaczkowym?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy uważa Pan/i, że regularna rehabilitacja pomaga w walce z padaczką? Jeśli tak to w jaki sposób?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków