.

Motivácia mladých Slovákov na východnom Slovensku

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Aký je váš vek?

Vyberte prosím jednu možnosť.
2

Aké je vaše pohlavie?

Vyberte prosím jednu možnosť.
3

Ste zamestnaný?

Vyberte jednu možnosť.
4

Kde momentálne pracujete?

5

Odkiaľ pochádzate?

6

Aká je podľa vás najväčšia výhoda života na východnom/strednom Slovensku?

Vyjadrite svoju odpoveď.
7

Aká je podľa vás najväčšia nevýhoda života na východnom/strednom Slovensku?

Vyjadrite svoju odpoveď.
8

Ako by ste zlepšili podmienky pre mladých na východnom/strednom Slovensku?

Vyjadrite svoju odpoveď.
9

Aké faktory by ovplyvnili vaše rozhodnutie zostať na východnom/strednom Slovensku?

Vyjadrite svoju odpoveď.
10

Je podľa vás dostatok príležitostí pre mladých na východnom/strednom Slovensku?

Vyberte jednu možnosť.
11

Ako hodnotíte podporu pre mladých v regióne východného/stredného Slovenska?

Ohodnoťte od 1 (veľmi zlá) do 10 (veľmi dobrá).