Dotazník na zisťovanie využívania aktivizujúcich metód

Milé pani učiteľky/učitelia v základnej škole,

prosíme Vás o 3 minúty Vášho času k prieskumu o využívaní aktivizujúcich metód na primárnom stupni vzdelávania.


Ako študentky Pedagogickej Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vopred ďakujeme za Vašu ochotu a čas.


Dotazník je anonymný a všetky získané informácie sú dôverné.


Spustiť dotazník