Seniorsatsing i Nord-Norge

Dette er en spørreundersøkelse om senior satsing i Nord-Norge


Undersøkelsen skal være et hjelpemiddel for å kartlegge hvordan seniorsatsingen skal koordineres i årene fremover. 


Undersøkelsen ber deg oppgi navn og rolle.

Ved fremlegging av resultatet vil ditt navn bli anonymisert.

Start undersøkelsen nå
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2023