.

Evaluatie vakoverstijgend project

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

In hoeverre sluit dit PO aan bij de belevingswereld van leerlingen en de actualiteit?

2

In welke opzichten heeft een samenwerking met de sectie Duits het PO betekenisvoller heeft gemaakt voor de leerlingen?

3

In hoeverre voelde het als een belasting om met een andere sectie samen te werken voor dit project?

4

Is een vakoverstijgend project iets waar de sectie geschiedenis zich in de toekomst ook bezig mee wil zijn? Licht je antwoord a.u.b. toe.