.

Ondersteuning van mantelzorgers in de terminale fase - Thuiszorg

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe goed voelde u zich voorbereid op de terminale fase van uw naaste?

Kies het antwoord dat het beste bij uw situatie past.
2

Hoe tevreden bent u met de zorg die uw naaste ontving tijdens de terminale fase?

Geef een beoordeling op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer ontevreden en 10 zeer tevreden betekent.
3

Wat was het meest waardevolle aspect van de ondersteuning die u ontving tijdens het waken?

Laat ons weten wat voor u het meest waardevol was tijdens deze moeilijke periode.
4

Hoe behulpzaam waren de zorgprofessionals bij het verstrekken van informatie over het waken?

Kies het antwoord dat het beste aansluit bij uw ervaring.
5

Voelde u zich gesteund door vrienden en familie tijdens het waken?

Geef aan in hoeverre u zich gesteund voelde door uw directe omgeving.
6

Wat kan er volgens u verbeterd worden aan de ondersteuning voor mantelzorgers in de terminale fase?

Laat ons weten wat volgens u beter kan in de ondersteuning van mantelzorgers in deze fase.
7

Hoe belangrijk vindt u emotionele ondersteuning voor mantelzorgers in de terminale fase?

Geef uw mening over de waarde van emotionele steun in deze periode.
8

Heeft u behoefte gehad aan praktische hulp of advies tijdens het waken?

Vertel ons of u praktische ondersteuning nodig had en hoe dit werd afgehandeld.
9

Op welke manier heeft het waken invloed gehad op uw eigen welzijn?

Beschrijf hoe het zorgen voor uw naaste tijdens de terminale fase uw eigen welzijn heeft beïnvloed.
10

Zou u anderen aanbevelen om deel te nemen aan een ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers in de terminale fase?

Delen van uw ervaring kan anderen helpen in een vergelijkbare situatie.