Guerilla marketing

Dobrý deň,

som v 3.ročníku na univerzite Ekonomiky a manažmentu v Žiline a v rámci písania bakalárskej práce kde sa venujem téme Guerilla marketing sa obraciam na Vás s prosbou o vyplnenie nasledujúceho anonymného dotazníka, ktorý má 18 otázok a zaberie Vám ani nie 5 minút. Získané informácie budú pre mňa veľkým prínosom a budú použité pre potreby mojej práce. Za Váš čas a vyplnenie dotazníku vopred ďakujem Lucia.

Spustiť dotazník