Selectie van doeluitingen op woord- en zinsniveau bij SMTA

Deze enquête wordt gehouden in het kader van het afstudeeronderzoek van Jasper Popma aan de Hanzehogeschool in Groningen. Hij is bedoeld voor logopedisten en gaat over de selectie van inhoudelijke uitingen die worden geoefend tijdens behandelingen met SMTA. De enquête bestaat uit 14 vragen en het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Deelname is vrijwillig. De antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn alleen zichtbaar voor de onderzoeker en zijn begeleider (Line Atsma). Door uw antwoorden in te sturen geeft u toestemming deze onder bovengenoemde voorwaarden te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

1 In welk jaar heeft u de cursus SMTA gedaan?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

2 In welke setting(s) geeft u SMTA? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

3 Hoeveel ervaring heeft u met SMTA?
Vereist antwoord

De volgende twee vragen gaan over uw opvattingen over factoren die mogelijk een rol spelen bij de selectie van doeluitingen op WOORD- en ZINSniveau.

4 Hoe belangrijk vindt u de volgende factoren bij de selectie van doeluitingen op WOORD- en ZINSniveau? (1= niet belangrijk, 10 = heel belangrijk)
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Begrijpelijkheid van de uiting voor de luisteraar
Beschikbare hoeveelheid therapietijd voor logopedie
Grammaticale correctheid van de uiting
Inbreng van de cliënt
Inbreng van de naasten
Inbreng van de muziektherapeut
Inbreng van andere hulpverleners
Klanken en klankcombinaties
Lengte van de uiting
Mate van toepasbaarheid in het dagelijks leven
Verschil met andere doeluitingen

5 Als er behalve bovengenoemde factoren nog andere factoren een rol spelen bij de keuze van doeluitingen op woord- en zinsniveau, kunt u deze hier noemen. Geef hierbij aan hoe belangrijk u deze factor(en) vindt (1 = Niet belangrijk, 10 = Heel belangrijk).

1500 tekens resterend

De volgende vragen (6 t/m 11) gaan over de laatste cliënt die u een SMTA-behandeling heeft gegeven (lopend of afgerond) en de nieuwste uiting op WOORD- of ZINSniveau die u met deze cliënt heeft geoefend.

6 Welke neurologische spraaktaalstoornis(sen) heeft deze cliënt? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

7 Hoe lang heeft deze cliënt al afasie/spraakapraxie?
Vereist antwoord

8 Hoeveel SMTA-behandelingen heeft deze cliënt gehad?
Vereist antwoord

9 Hoe luidt de nieuwste uiting op WOORD- of ZINSniveau die u met deze cliënt geoefend heeft? (optioneel)

250 tekens resterend

10 Hoe belangrijk waren de onderstaande factoren bij de keuze voor de inhoud en vorm van déze uiting? (1 = niet belangrijk, 10 = heel belangrijk)
Vereist antwoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Begrijpelijkheid van de uiting voor de luisteraar
Beschikbare hoeveelheid therapietijd voor logopedie
Grammaticale correctheid van de uiting
Inbreng van de cliënt
Inbreng van de naasten
Inbreng van de muziektherapeut
Inbreng van andere hulpverleners
Klanken en klankcombinaties
Lengte van de uiting
Mate van toepasbaarheid in het dagelijks leven
Verschil met andere doeluitingen

11 Als er behalve bovengenoemde factoren nog andere factoren een rol speelden bij de keuze voor déze doeluiting voor déze cliënt, kunt u deze hier noemen. Geef hierbij aan hoe belangrijk deze factor(en) was/waren (1 = Niet belangrijk, 10 = Heel belangrijk).

1500 tekens resterend

12 Hier kunt u aanvullende informatie geven over uw opvattingen over de selectie van doeluitingen bij SMTA en/of uw antwoorden zo nodig nader toelichten:

1500 tekens resterend

13 Als vervolg op deze enquête zou ik graag een aantal logopedisten interviewen over hun overwegingen bij de keuze voor doeluitingen bij SMTA. Dit interview zal maximaal een uur duren en vindt plaats op een locatie naar keuze van de geïnterviewde. Als ik u hiervoor mag benaderen, kunt u hier uw naam, telefoonnummer en mailadres achterlaten. N.B. De enquête is dan niet meer anoniem. Mocht u dat bezwaarlijk vinden, dan kunt u uw contactgegevens ook mailen naar j.m.popma@st.hanze.nl

1500 tekens resterend

14 Als u mijn onderzoeksverslag in juli toegestuurd wilt krijgen, kunt u uw mailadres hier achterlaten of opsturen naar j.m.popma@st.hanze.nl

250 tekens resterend

Hartelijk dank voor uw medewerking!