Preferencia hodnôt žiakov primárneho vzdelávania

Milé dievča, milý chlapec,

Prosím Ťa o vyplnenie tohoto dotazníka, ktorý dostanú aj ďalšie deti v tvojom veku. Tento dotazník je anonymný, t. j., neuvádzaš v ňom svoje meno ani priezvisko, preto Ťa prosím o čo najúprimnejšie odpovede. Slúži len na to, aby som zistila, čo je pre Teba a deti v tvojom veku dôležité a na čom Ti záleží. Všetky informácie, ktoré mi poskytneš, zostanú úplne dôverné.


V nasledujúcich otázkach vyber odpoveď, ktorá pre Teba platí a zakrúžkuj vždy len jednu  (alebo doplň).

Spustiť dotazník