Riskanalys AB13

Hej!

Här kommer en enkät gällande AB13 och avskaffandet av dygnstjänstgöring. För att kunna utvärdera riskanalyserna som gjordes behöver vi samla in svar angående hur ni inom organisationen upplever de områden där risker framkom.

Då riskanalyserna gällde liknande frågor kan flera frågor upplevas liknande i utformningen. Observera att det finns två sidor av enkäten.

Skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Starta en Enkät Nu