.

romantizování psychických nemocí/ vidíte krásu v utrpení?

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

slyšeli jste o tomhle tématu?

Vyberte jednu odpověď