Copingové stratégie v prevencií psychickej záťaže u sestier

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník