Zborník - KEGA - 2024

Dobrý deň, vyplňte, prosím, nasledujúce údaje potrebné k publikovaniu v zborníku.

Publikovanie je bezplatné

Rozsah: 8 - 10 normostrán.

Šablónu príspevku pošleme každému prihlásenému autorovi. 

Ďakujeme.

Zuzana Slobodová

Spustiť dotazník