.

Analiza i ocena satysfakcji konsumentów z produktów bankowych


Zabezpieczony
Szanowni Państwo! Zwracam się z prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety, który pozwoli mi na zebranie danych do przygotowania pracy magisterskiej. Udział w badaniu jest dobrowolny a wyniki służą tylko i wyłącznie celom naukowym. Wypełnienie kwestionariusza ankiety jest rozumiane jako wyrażenie zgody na udział w badaniu. Z góry dziękuję za poświęcony czas!
1

1. Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
2

2. Wiek

Wybierz jedną odpowiedź
3

3. Wykształcenie

Wybierz jedną odpowiedź
4

4. Miejsce zamieszkania

Wybierz jedną odpowiedź
5

5. Miesięczne dochody netto (w PLN) wynoszą

Wybierz jedną odpowiedź
6

6. Czy Bank Spółdzielczy w Bieczu jest jedynym bankiem w jakim posiada Pani/Pan konto?

Wybierz jedną odpowiedź
7

7. Jak długo korzysta Pani/Pan z produktów/usług Banku Spółdzielczego w Bieczu?

Wybierz jedną odpowiedź
8

8. W jaki sposób dowiedział(a) się Pan/Pani o produktach/usługach Banku Spółdzielczego w Bieczu? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
9

9. Jakie motywy zdecydowały o wyborze przez Panią/Pana produktów/usług Banku Spółdzielczego w Bieczu? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
10

10. Z jakich obecnie produktów/usług Banku Spółdzielczego w Bieczu korzysta Pani/Pan? (proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
11

11. Jaki jest Pani/Pana ogólny stopień zadowolenia z produktów/usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy w Bieczu?

(proszę zaznaczyć 1 odpowiedź)
12

12. Jak ocenia Pani/Pan wysokość opłat i prowizji wynikających z prowadzenia rachunku w Banku Spółdzielczym w Bieczu?

(proszę zaznaczyć 1 odpowiedź)
13

13. Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie bankowości internetowej obsługiwanej za pośrednictwem strony bsbiecz24.pl Banku Spółdzielczego w Bieczu?

(proszę zaznaczyć 1 odpowiedź)
14

14. Z jakich powodów nie korzysta Pani/Pan z bankowości internetowej obsługiwanej za pośrednictwem strony bsbiecz24.pl Banku Spółdzielczego w Bieczu? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
15

15. Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie bankowości mobilnej obsługiwanej za pośrednictwem takich aplikacji jak BSGo lub BSPay Banku Spółdzielczego w Bieczu?

Wybierz jedną odpowiedź
16

16. Z jakich nowoczesnych form płatności mobilnych korzysta Pani/Pan w Banku Spółdzielczym w Bieczu? (proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
17

17. Jak ocenia Pani/Pan działania promocyjne Banku Spółdzielczego w Bieczu?

Wybierz jedną odpowiedź
18

18. Jak ocenia Pani/Pan wysokość oprocentowania lokat w Banku Spółdzielczym w Bieczu, względem innych banków?

Wybierz jedną odpowiedź
19

19. Jak często korzysta Pani/Pan z oferty lokat oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Bieczu?

Wybierz jedną odpowiedź
20

20. Dlaczego nie korzysta Pani/Pan z oferty lokat Banku Spółdzielczego w Bieczu?

Wybierz jedną odpowiedź
21

21. Jak ocenia Pani/Pan wysokość oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Bieczu, względem innych banków?

Wybierz jedną odpowiedź
22

22. Czy kiedykolwiek korzystał(a) Pan/Pani z oferty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bieczu?

Wybierz jedną odpowiedź
23

23. Dlaczego nie korzysta Pani/ Pan z oferty kredytowej Banku Spółdzielczego w Bieczu?

Wybierz jedną odpowiedź
24

24. Czy deklaruje Pani/Pan rekomendację produktów/usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy w Bieczu?

Wybierz jedną odpowiedź
25

25. Które elementy obsługi, według Pani/Pana, powinien poprawić Bank Spółdzielczy w Bieczu? (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
26

26. Jakie nowoczesne formy rozliczeń, według Pani/Pana, powinien wprowadzić Bank Spółdzielczy w Bieczu?