Motivácia zamestnancov vo vybranom podniku

Dobrý deň,

dovoľujem si požiadať Vás o vyplnenie nasledovného dotazníka, ktorý sa zameriava na spokojnosť zamestnancov z hľadiska motivovania a jeho účinkov vplývajúcich na pracovné nasadenie.

Dotazník je anonymný a všetky Vami poskytnuté údaje sú dôverné a slúžia len na analýzu záverečného projektu.           

Vopred ďakujem za Váš čas, ktorý ste venovali vyplneniu dotazníka.  

Spustiť dotazník