.

Průzkum náboru na pozici technik

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Kolik let zkušeností máte s technickými pracemi?

Vyberte odpověď z níže uvedených možností.
2

Jak byste ohodnotili vaši technickou znalost a dovednosti?

Ohodnoťte na stupnici 1-10, kde 1 je nejnižší hodnocení a 10 nejvyšší hodnocení.
3

Jaké dovednosti považujete za klíčové pro práci technika?

Napište svou odpověď do pole níže.
4

Jaký je váš vzdělání v oboru techniky?

Vyberte odpověď z níže uvedených možností.
5

Proč se ucházíte o pozici technika?

Napište svou odpověď do pole níže.
6

Jaké jsou vaše očekávání ohledně pracovního prostředí?

Napište svou odpověď do pole níže.
7

Jaký je váš postoj k týmové spolupráci?

Vyberte odpověď z níže uvedených možností.
8

Jaké jsou vaše silné stránky v pracovním prostředí?

Napište svou odpověď do pole níže.
9

Jaký je váš přístup k řešení technických problémů?

Vyberte odpověď z níže uvedených možností.
10

Jaké jsou vaše zkušenosti s technickým servisem?

Vyberte odpověď z níže uvedených možností.