Dotazník týkajúci sa analýzy potrieb a očakávaní zákazníkov


Milí zákazníci, venujte prosím chvíľu na vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý slúži ako spätná väzba našich zákazníkov.

Dotazník sa skladá z dvoch častí - prvá časť týkajúca sa základných sociálno-demografických otázok o Vás, pričom v druhej časti sa pýtame na zopár vecných otázok. Vaše odpovede sú, samozrejme, anonymné a nezaberú Vám viac ako 5 minút. 

Poprosíme o vyplnenie tohto dotazníka do 7 dní od jeho doručenia.

Ďakujeme za spoluprácu, pretože Váš názor je dôležitý,

s prianím pekného dňa, Váš Lidl SR.

Spustiť dotazník