.

Dziedzictwo kulturowe jako element atrakcyjności turystycznej Ziemi Grybowskiej: perspektywa mieszkańców


Zabezpieczony
1

Czy mieszka Pan(i) obecnie na terenie Ziemi Grybowskiej?

Wybierz jedną odpowiedź


Jeżeli odpowiedział(a) Pan(i) "nie" na powyższe pytanie, serdecznie dziękuję za udział w ankiecie.

2

Czy identyfikuje się Pan(i) z którąś z poniżej wymienionych grup etnicznych?

Wybierz jedną odpowiedź