Samordningstjänst för FaR online

Hej,


Att vara fysiskt aktiv ger både förebyggande och hälsofrämjande egenskaper och är en åtgärd som ger positiva effekter på folkhälsan. Ändå har befolkningens regelbundna motion minskat i en historisk jämförelse. Hälso- och sjukvården använder sig sedan 2001 av en metod som heter Fysisk aktivitet på recept (FaR), för att öka den fysiska aktiviteten i befolkningen. FaR innebär en förskrivning på fysisk aktivitet till gruppaktivitet alternativt till individuell aktivitet. FaR syftar till att förebygga, förbättra och behandla många sjukdomar genom regelbunden fysisk aktivitet och att ersätta eller komplettera läkemedelsbehandling. 


Om man behöver öka sin fysiska aktivitet för att förebygga eller behandla sjukdomar så kan man få FaR utskrivet. Möjligheten att få FaR varierar dock mellan regionerna. Förskrivning av FaR utförs av legitimerad personal inom hälsa- och sjukvården. Därefter skickas man vidare från vårdcentralen till exempelvis en träningsanläggning/gym. Ibland får man en aktivitetsplan på aktiviteter som man kan genomföra på egen hand. 


Vi vill med den här enkäten göra en marknadsundersökning över hur behovet av en samordningstjänst för FaR ser ut. Finns det behov av en applikation där all information och kompetens kring FaR är samlat på ett och samma ställe? En applikation där man tillsammans med utbildad personal kan sätta ihop en aktivitetsplan och där både motiverande samtal och utvärderingssamtal ingår. Dessutom ingår kontakt med exempelvis personliga tränare, fysioterapeuter och dietister och all aktivitet som man utför loggas via applikationen för att säkerställa att rätt träning och träningsmängd utförs. 


Tack för att du tar dig tid till att svara på våra frågor! 

Hälsningar, 

Julia, Evelina och BalaghStarta en Enkät Nu