.

Dotazník o strave a stravovaní

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Akú stravu mate najviac radi?

Vyberte jednu odpoveď
question image
2

Ste spokojný s chuťou podávaných jedál v školskej jedálny?

3

Vyhovuje Vám teplota podávaných jedál?

Vyberte jednu odpoveď
4

Ste spokojný s veľkosťou porcií?

Vyberte jednu odpoveď
question image
5

Ste spokojný s personálom vo výdajnej jedálni?

6

Ste spokojný s prostredím jedálne?

Vyberte jednu odpoveď
7

Čo považujete za slabú stránku našej jedálne?

8

Akí mate vek?

9

koľko krát za deň ste mate poľnou hodnotnú stravu?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
10

Čo vnímate ako silnú stránku našej jedálne?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí