.

Řidičák od 17 let

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Řidičák od 17 let
1

Jaké je vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
2

Kolik vám je let?

Vyberte jednu odpověď
3

Myslíte si, že řidičák od 17 let je dobrá věc?

Vyberte jednu odpověď
4

Proč?

5

Budete si dělat řidičák od 17 let?

Vyberte jednu odpověď
6

Jaké myslíte, že to má nevýhody?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Jaké myslíte,že to má výhody?

Vyberte jednu nebo více odpovědí