.

Dobrovolnictví

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaká je definice dobrovolnictví?

question image
2

Od kolika let se můžete stát dobrovolníkem?

Použijte pouze číslice
3

Komu Maltézská pomoc pomáhá?

Vyberte jednu odpověď
question image
4

Setkal/a jste s někdy s projektem: ,,Adoptuj'' si svého senior?

Vyberte jednu odpověď
5

Pokud ano, tak čím se program zabývá?

Vyberte jednu odpověď
6

Přemýšlíš, že se někdy staneš dobrovolníkem?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Jestli jsi byl/a dobrovolník/nice, u jaké organizace jsi dobrovolničil/a?

8

Jaké mohou být typy dobrovolnictví?

Vyberte jednu nebo více odpovědí