.

Konfliktní témata starší generace z pohledu naší generace

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

kolik vám je?

Vyberte jednu odpověď