Kantov kategorický imperatív

Dobrý deň,


v rámci stredoškolskej odbornej činnosti by sme Vás chceli poprosiť o venovanie niekoľkých minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka týkajúceho sa Kantovej morálnej filozofie. Cieľom dotazníka je skúmať rozhodovanie a správanie respondentov v konkrétnych situáciách, a príčinnosť daných rozhodnutí. Dotazník obsahuje dve jednoduchšie (každodennejšie) situácie a jednu morálnu dilemu. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a čas.

Spustiť dotazník