Badanie pracowników medycznych

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w anonimowym badaniu naukowym prowadzonym przez naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Celem niniejszego badania jest ocena przyczyn wypalenia zawodowego w warunkach epidemii COVID-19 wśród pracowników ochrony zdrowia.

Udział w badaniu ma charakter dobrowolny, natomiast wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych.

Proszę pamiętać, że nie ma błędnych odpowiedzi – liczą się wyłącznie te szczere. W każdym momencie mają Państwo możliwość rezygnacji z badania.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

Zespół badaczy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Rozpocznij ankietę teraz