Povinné čítanie ako faktor ovplyvňujúci čitateľskú gramotnosť na stredných školách

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka :)

- Zuzana Kováčová

Spustiť dotazník