360° Feedback collega specialist

Beste collega, 


Graag nodig ik je uit om jouw collega Audrey Radix te beoordelen. Je kunt dit doen door middel van deze vragenlijst.  

Bij de eerste vraag van de vragenlijst, wordt er gevraagd om in te vullen vanuit welk perspectief je de medewerker beoordeelt. Bij deze vragenlijst beoordeel jij de medewerker als collega.

In verband met het geplande gesprek en de verwerking van de evaluaties, wil ik je vriendelijk verzoeken deze beoordeling, indien mogelijk, in te vullen voor 16 juni 2024.

De uitkomsten van de enquête zijn anoniem, jouw naam is niet gekoppeld aan deze vragenlijst.


Alvast hartelijk bedankt en met vriendelijke groet,

Personeelszaken


Enquête starten