Citizens' Guide to Vitality

De manier waarop wij ons gedragen heeft een directe invloed op onze lichamelijke, mentale en sociale gezondheid. Ondanks dat er een aantal welbekende factoren zijn die invloed hebben op onze gezondheid, blijft het lastig om een gezonde leefstijl te handhaven. Hoe zorg je ervoor dat je gezond eet, voldoende beweegt en daarnaast ook nog tijd hebt voor je vrienden en familie en, uiteraard, voor jezelf?

Hier willen wij graag bij helpen, namelijk door het ontwikkelen van een 'Citizens' Guide to Vitality'. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een handboek, een app, of beeldmateriaal. Wat dit middel precies gaat worden en welke onderwerpen hierin besproken zullen worden, dat bepaal jij. Daarom zijn wij op zoek naar jouw visie, ervaringen en behoeften als het gaat om jouw leefstijl en de eventuele ondersteuning of inspiratie die je hierbij zou willen hebben.

Wat is volgens jou, over het algemeen, een gezonde leefstijl?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wanneer we praten over een gezonde leefstijl dan kan dit veel factoren omvatten. Denk bijvoorbeeld aan gezond eten, gezond bewegen (en niet te langdurig zitten), goed slapen, omgaan met stress, niet roken, geen drugsgebruik, geen overmatige alcoholconsumptie, veilige seks, sociale activiteiten en alle andere dingen die jij doet om je goed te voelen.

Wanneer je kijkt naar jouw eigen leefstijl, welke thema's vind jij dan belangrijk?
Vereist antwoord

Zijn er andere thema's die jij belangrijk vindt die niet in de lijst staan? Voeg deze dan toe bij 'anders, namelijk'

Indien van toepassing: Waarom is het belangrijk voor jou om met deze thema's bezig te zijn?

1500 tekens resterend

Zijn er in de afgelopen jaren veranderingen geweest in jouw leefstijl?
Vereist antwoord

Zo ja, wat is of zijn deze verandering(en)?

Zo nee, vul in 'n.v.t'

1500 tekens resterend

Zo ja, en bij een positieve verandering: Wat was jouw drijfveer voor deze verandering?

Zo nee of was de verandering negatief, vul in 'n.v.t.'

1500 tekens resterend

Zo ja, en bij een positieve verandering: Wie of wat heeft jou geholpen om deze verandering te maken?

Zo nee of was de verandering negatief, vul in 'n.v.t.'

1500 tekens resterend

Welke tip zou je andere mensen willen geven om zelf een positieve verandering te maken?

Wanneer je geen tip hebt, vul in 'n.v.t'

1500 tekens resterend

Ben je van plan om binnen de komende drie maanden een positieve verandering te maken in jouw leefstijl?
Vereist antwoord

Op welke manier zou jij ondersteund willen worden?
Vereist antwoord

Welke hindernissen/moeilijkheden verwacht je wanneer je deze verandering gaat maken?
Vereist antwoord

Wat is je leeftijd?
Vereist antwoord

20 tekens resterend

Wat is je geslacht?
Vereist antwoord

Wat is je hoogst genoten opleiding?
Vereist antwoord

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! Mogen we je contactgegevens hebben om je eventueel te benaderen voor een aantal vervolgvragen zodat we samen het gesprek kunnen aan gaan over leefstijl?
Vereist antwoord