.

Dotazník pro diplomovou práci: Evaluace dopadů sdílené mobility v prostředí vybraného města (Praha)

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Evaluace dopadů sdílené mobilty v Praze

Úvodní informace

1

Věk

2

Pohlaví

Vyberte jednu odpověď
3

Vzdělání

Vyberte jednu odpověď
4

Pracovní status

Vyberte jednu odpověď

Využívání sdílené mobility

5

Jak často využíváte sdílenou mobilitu v Praze?

Vyberte nejvhodnější možnost.
6

Pokud ano, které služby používáte nejčastěji?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Jak často využíváte služby sdílené mobility?

Vyberte jednu odpověď
8

Jaký je hlavní důvod pro využívání sdílené mobility?

Vyberte jednu nebo více odpovědí

Zkušenosti a názory na sdílenou mobilitu

9

Jak jste spokojeni se službami sdílené mobility, které používáte?

Ohodnoťte na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená velmi nespokojený/á a 10 velmi spokojený/á.
10

Hodnoťte spokojenost s dostupností sdílené mobility v Praze

Ohodnoťte na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená velmi nespokojený/á a 10 velmi spokojený/á.
11

Jaké jsou podle vás hlavní VÝHODY sdílené mobility?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
12

Jaké jsou podle vás hlavní NEVÝHODY sdílené mobility?

Vyberte jednu nebo více odpovědí

Vliv sdílené mobility na vaše chování

13

Ovlivnila sdílená mobilita vaše rozhodnutí vlastnit automobil?

Vyberte jednu odpověď
14

Ovlivnila sdílená mobilita vaše používání veřejné dopravy?

Vyberte jednu odpověď

Environmentální a ekonomické aspekty

15

Vnímáte sdílenou mobilitu jako ekologičtější alternativu k vlastnictví automobilu?

Vyberte jednu odpověď
16

Jak hodnotíte ekonomickou dostupnost sdílené mobility v Praze?

Vyberte jednu odpověď
17

Jak byste zhodnotil/a možnosti parkování při využívání sdílené mobility v Praze?

Ohodnoťte na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená velmi nespokojený/á a 10 velmi spokojený/á.

Budoucnost sdílené mobility

18

Jaký je váš názor na budoucnost sdílené mobility v Praze?

Vyberte jednu odpověď
19

Jaké změny nebo zlepšení byste uvítali u služeb sdílené mobility?

Demografické údaje

20

V jaké části Prahy nejčastěji využíváte sdílenou mobilitu?

Vyberte nejvhodnější možnost.
21

Jaké je vaše průměrné měsíční příjmy?

Vyberte jednu odpověď