Zámek ve Slavkově u Brna jako předmět cestovního ruchu

Dobrý den,

jmenuji se Radim Weiss a jsem studentem oboru Management v kultuře. V současné době píši diplomovou práci, která si klade za cíl zanalyzovat marketingovou strategii zámku a rovněž definovat míru s jakou se podílí tato instituce na rozvoji cestovního ruchu ve městě. Abych však naplnil tyto cíle, potřebuji Vaši pomoc. Obracím se na Vás tedy s prosbou, zdali byste obětovali několik minut k vyplnění tohoto dotazníku.

S díky

Radim Weiss

Po kolikáté jste na zámku ve Slavkově u Brna?
Povinná odpověď

Jaký je aktuální měsíc Vaší návštěvy zámku?
Povinná odpověď

Kdy jste se vydal/a na zámek?
Povinná odpověď

Jak jste se dozvěděl/a o možnosti navštívit zámek ve Slavkově u Brna?
Povinná odpověď

Hrála blízkost Brna roli ve Vašem rozhodnutí navštívit Slavkov u Brna?
Povinná odpověď

Navštívil/a jste před návštěvou zámku webové stránky či facebookový profil zámku?
Povinná odpověď

možno označit více odpovědí

Hrála prohlídka webových stránek či facebookového profilu roli při rozhodování zda zámek navštívit?

určitě ne
určitě ano

Zjistil/a jste na internetu všechny informace o zámku, které jste potřeboval/a?

Jaká byla Vaše motivace navštívit zámek?
Povinná odpověď

možno označit více odpovědí

Byla návštěva zámku vaším primárním cílem?
Povinná odpověď

Co všechno na zámku navštívíte?
Povinná odpověď

možno označit více odpovědí

V případě, že neabsolvujete placenou trasu, jaké jsou důvody?

možno označit více odpovědí

Jak hodnotíte nabídku slavkovského zámku?
Povinná odpověď

1 nedostatečná (nabídka mne neoslovila)  2 uspokojivá (dostačující k jedné návštěvě, ale nemotivuje k opakovanému absolvování)  3 standardní (nevymyká se z řady nabídek ostatních srovnatelných institucí)  4 vynikající (vysoká úroveň tras a kulturního vyžití)

0/4

Jak jste spokojen/á s návštěvou slavkovského zámku?
Povinná odpověď

1 výrazně nespokojen/á 2 spíše nespokojen/á 3 spíše spokojen/á 4 výrazně spokojen/á

0/4

Doporučil/a byste svým známým/přátelům návštěvu zámku?
Povinná odpověď

určitě ne
určitě ano

Uvažujete o opakované návštěvě zámku ve Slavkově u Brna?
Povinná odpověď

určitě ne
určitě ano

Zavítáte či zavítal/a jste kromě zámku i do města Slavkov u Brna?
Povinná odpověď

určitě ne
určitě ano

Uvažujete o opakované návštěvě města Slavkov u Brna?
Povinná odpověď

Jel/a byste do Slavkova u Brna i v případě, že by se zde nenacházel zámek?
Povinná odpověď

Navštívil/a jste město Slavkov u Brna někdy i mimo sezónu/ otevírací dobu zámku?
Povinná odpověď

Jak dlouho se ve Slavkově u Brna zdržíte?
Povinná odpověď

Stravujete se ve Slavkově u Brna v restauračních zařízeních?
Povinná odpověď

Jste ve Slavkově u Brna ubytován/a?
Povinná odpověď

Využíváte nějaké další služby?
Povinná odpověď

možno označit více odpovědí

Kolik v průměru na osobu a den utratíte za služby ve Slavkově u Brna?
Povinná odpověď

Jak je vaše bydliště vzdálené od Slavkova?
Povinná odpověď

Jaké jste národnosti?
Povinná odpověď

Jak jste se do Slavkova u Brna dopravil/a?
Povinná odpověď

Jaké je Vaše pohlaví?
Povinná odpověď

Kolik je Vám let?
Povinná odpověď

S kým jste sem přijel/a?
Povinná odpověď

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď