SAMOOCENA, DOBROSTAN, REGULACJA EMOCJI U OSÓB Z ADHD I ADD, które praktykują i nie praktykuja uwaznosc.


Rozpocznij ankietę teraz