.

kwantitatief onderzoek

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Enquête: Houdingen en Percepties ten opzichte van Vluchtelingen Instructies: Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen door een keuze te maken uit: Helemaal mee eens, Eens, Neutraal, Oneens, Helemaal oneens.
1

Ik ben

Kies één antwoord
2

Ik ben...

Als je in Nederland geboren en een andere afkomst hebt, klik dan op Nederlander.
3

leeftijd is...

Kies één antwoord
4

Hoe vaak ziet u mediaberichtgeving over vluchtelingen?

Kies één antwoord
5

Hoe zou u de toon van de mediaberichtgeving over vluchtelingen die u ziet omschrijven?

Kies één antwoord
6

Heeft u persoonlijk contact gehad met vluchtelingen?

Kies één antwoord
7

Hoe zou u uw persoonlijke ervaringen met vluchtelingen omschrijven?

Kies één antwoord
8

Nederland moet geen vluchtelingen opvangen die door oorlog of vervolging hun land zijn ontvlucht.

Kies één antwoord
9

Vluchtelingen vormen een bedreiging voor de veiligheid in Nederland.

Kies één antwoord
10

Vluchtelingen zorgen niet voor een verrijking van de Nederlandse cultuur.

Kies één antwoord
11

Mediaberichtgeving over vluchtelingen heeft mijn mening over hen negatief beïnvloed.

Kies één antwoord
12

Mijn persoonlijke ervaringen met vluchtelingen hebben mijn mening over hen negatief beïnvloed.

Kies één antwoord
13

Vluchtelingen in Nederland moeten niet hun eigen cultuur kunnen behouden.

Kies één antwoord
14

Vluchtelingen in Nederland willen zich niet aanpassen aan de Nederlandse cultuur.

Kies één antwoord
15

De komst van vluchtelingen zorgt voor meer sociale onrust in mijn gemeenschap.

Kies één antwoord
16

Het aantal vluchtelingen dat Nederland toelaat, moet sterk worden beperkt.

Kies één antwoord
17

Negatieve mediaberichtgeving over vluchtelingen heeft mijn houding ten opzichte van hen verslechterd.

Kies één antwoord