Powered by

Generačné rozdiely v nárečí

Dobrý deň,

moje meno je Janka Pišková a som študentkou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. V mojej záverečnej práci sa venujem generačným rozdielom v slovenských dedinách a osadách v Rumunsku. Preto by som vás chcela veľmi pekne poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý vám nezaberie viac ako 5 minút. Dotazník je anonymný a žiadne vaše osobné údaje nebudú žiadnym spôsobom zverejňované. Za všetky vaše odpovede vám vopred mnohokrát ďakujem.

Spustiť dotazník