.

Aktivity na Teambuildingu

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ktoré aktivity by ste chceli robiť na teambuildingu? Vyberte max 6 možností

Vyberte jednu alebo viac odpovedí