.

odměňovací systém

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Pohlaví

Vyberte jednu odpověď
2

Váš věk

Vyberte jednu odpověď
3

Jde o Vaše první zaměstnání?

Vyberte jednu odpověď
4

Jak dlouho pracujete v naší společnosti?

Vyberte jednu odpověď
5

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Vyberte jednu odpověď
6

Jak jste obecně spokojeni se současným odměňovacím systémem?

Vyberte jednu odpověď
7

Jak byste ohodnotili transparentnost odměňovacího systému?

Vyberte jednu odpověď
8

Máte pocit, že Váš plat odpovídá vaší pracovní náplni a výkonu?

Vyberte jednu odpověď
9

Jak byste ohodnotili férovost odměňovacího systému ve srovnání s jinými zaměstnanci ve firmě?

Vyberte jednu odpověď
10

Máte pocit, že existuje jasná vazba mezi vaším výkonem a odměnou?

Vyberte jednu odpověď
11

Jak jste spokojeni s bonusy a dalšími formami odměn (např. benefity, prémie)?

Vyberte jednu odpověď
12

Jaké prvky našeho odměňovacího systému byste rádi viděli zlepšené? (můžete zaškrtnout více možností)

Vyberte jednu nebo více odpovědí
13

Jak jste spokojeni s následujícími benefity?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
14

O kolika zmíněných benefitech jste nevěděl/a?

Vyberte jednu odpověď
15

Jaké další benefity byste rádi uvítali?

16

Jak často využíváte firemní benefity?

Vyberte jednu odpověď
17

Co Vás nejvíce motivuje ke zvýšení pracovního výkonu? (lze vybrat více odpovědí)

Vyberte jednu nebo více odpovědí
18

Jak často byste chtěli dostávat zpětnou vazbu na váš výkon a odměny?

Vyberte jednu odpověď
19

Máte nějaké konkrétní návrhy nebo připomínky k odměňovacímu systému a benefitům?