Enkät öppenvårdsinsatser

Hej,


Socialstyrelsen har tagit fram Kunskapsstödet "Insatser för att motverka normbrytande beteende och återfall i brott", med rekommendationer för socialtjänstens arbete med barn 6-17 år.


Vi undersöker vilka insatser våra medlemskommuner redan har i kommunen, samt vilka de kan tänkas ha behov av att köpa in från externa utförare.


I vår kartläggning är dina svar viktiga!

Starta en Enkät Nu