.

Úroveň mediální gramotnosti dětí z dětských domovů

Vážené respondentky, vážení respondenti,

ráda bych požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který poslouží jako podklad k mé bakalářské práci na téma „Úroveň mediální gramotnosti dětí z dětských domovů“. Dotazník je zaměřen na děti z dětských domovů ve věku 12-15 let, je dobrovolný a anonymní. Vyplnění dotazníku by nemělo zabrat více než 15 minut času. Dovoluji si požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění dotazníku.

Děkuji za spolupráci.

 Štěpánka Renčová (studentka Pedagogické fakulty, UJEP)

Zabezpečeno
1

Pohlaví

Vyberte jednu odpověď
2

Věk

Vyberte jednu odpověď
3

Představ si, že s kamarády zadáte každý do svého mobilu ve stejný čas do stejného internetového vyhledávače výraz „kolečkové brusle“. Jaké výsledky si myslíš, že vám vyhledávač nabídne?

Vyberte jednu odpověď
4

Proč jsou na webových stránkách umisťovány reklamy?

Vyberte jednu odpověď
5

Z následujících možností vyber jednu, která označuje jednání na internetu, které NENÍ trestným činem:

Vyberte jednu odpověď
6

Pokud vyhledáváš informace, vyber jedno médium, které používáš nejčastěji:

Vyberte jednu odpověď
7

Pokud si na internetu přečteš nějakou informaci, podle čeho usoudíš, že je pravdivá?

8

Znáš nějaký desinformační web?

Vyberte jednu odpověď
9

Pokud jsi na předchozí otázku uvedl/uvedla odpověď ano, napiš konktrétně, jaký desinformační web znáš.

10

7) Co znamená označení „Sponzorováno“ u tohoto příspěvku z Facebooku?

Vyberte jednu odpověď
question image
11

Autor tohoto příspěvku upozorňuje, že v Chebu se nachází velké množství migrantů na vlakovém nádraží. Je tento příspěvek pravdivý?

Vyberte jednu odpověď
question image
12

U uvedených médií označ, jak moc jsou dle tvého názoru důvěryhodné.

Česká televize
13

U uvedených médií označ, jak moc jsou dle tvého názoru důvěryhodné.

TV Prima
14

U uvedených médií označ, jak moc jsou dle tvého názoru důvěryhodné.

Blesk
15

U uvedených médií označ, jak moc jsou dle tvého názoru důvěryhodné.

TN.cz
16

U uvedených médií označ, jak moc jsou dle tvého názoru důvěryhodné.

Respekt.cz
17

U uvedených médií označ, jak moc jsou dle tvého názoru důvěryhodné.

AE News (aeronet.news
18

Kde si mohu na internetu ověřit pravdivost informací?

Vyberte jednu odpověď
19

Mezi veřejnoprávní média v České republice řadíme:

Vyberte jednu odpověď
20

Jsou veřejnoprávní média nějakým způsobem kontrolována?

Vyberte jednu odpověď
21

Přečti si následující příspěvek. Je podle tebe pravdivý?

Vyberte jednu odpověď
question image
22

Které z vybraných médií je historicky nejstarší?

Vyberte jednu odpověď