Powered by

Strategické dokumenty obce Šošůvka

Milí spoluobčané,

naše obec v současnosti zpracovává Strategii rozvoje obce, Strategii udržitelného rozvoje odpadového hospodářství a Koncepci rozvoje sportu.

V uvedených dokumentech si chce obec vyjasnit priority rozvoje a rozvrhnout konkrétní činnosti na následující roky.

Obracím se tedy na Vás s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží jako důležitý podklad pro určení hlavních rozvojových oblastí obce.

Sběr dotazníků bude probíhat do 29. 3. 2020.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem o budoucnost naší obce.

Stanislav Šindelka

Starosta obce

Spustit dotazník teď