.

Ankieta dla nauczycieli

Drogi Nauczycielu, przeprowadzamy ankietę w celu poznania środowiska wychowawczego naszych uczniów. Prosimy o szczere odpowiedzi - ankieta jest anonimowa. Zebrane informacje pomogą w planowaniu wspólnych działań profilaktyczno-wychowawczych naszej szkoły.

Zabezpieczony
1

1. Czy Pana(i) zdaniem uczniowie czują się bezpiecznie w szkole?

Wybierz jedną odpowiedź
2

2. Czy Pana(i) zdaniem w zespołach klasowych panują dobre relacje pomiędzy uczniami?

Wybierz jedną odpowiedź
3

3. Jakie Pana(i) zdaniem samopoczucie mają uczniowie na co dzień?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
4

4. Które Pana(i) zdaniem problemy najczęściej dotykają uczniów?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
5

5. Czy dostrzega Pan(i) dyskryminację, agresję, przemoc wśród uczniów?

Wybierz jedną odpowiedź
6

6. Jakie są Pana(i) relacje z uczniami?

Wybierz jedną odpowiedź
7

7. Czy Pana(i) zdaniem uczniowie chętnie realizują obowiązek szkolny i uczestniczą w lekcjach ?

Wybierz jedną odpowiedź
8

8. Czy wiedza jaką Pan(i) posiada na temat zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież jest wystarczająca?

Wybierz jedną odpowiedź
9

9. Skąd Pan(i) czerpał(a)/czerpie informacje na temat substancji psychoaktywnych?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
10

10. Czy Pan(i) uważa, że w szkole istnieje problem zażywania substancji psychoaktywnych?

Wybierz jedną odpowiedź
11

11. Czy Pana(i) zdaniem uczniowie posiadają wystarczającą wiedzę na temat negatywnego wpływu na organizm substancji psychoaktywnych?

Wybierz jedną odpowiedź
12

12. Czy zna Pan(i) skutki zażywania substancji psychoaktywnych?

Wybierz jedną odpowiedź
13

13. Jak często Pana(i) zdaniem zdarza się używać przez uczniów wulgarnych słów ?

Wybierz jedną odpowiedź
14

14. Czy Pana(i) zdaniem uczniowie znają zagrożenia pojawiające się w Internecie (np. cyberprzemoc,bullying, mowa nienawiści, patotreści)?

Wybierz jedną odpowiedź
15

15. Czy Pana(i) zdaniem uczniowie wyobrażają sobie życie codzienne bez używania telefonu komórkowego?

Wybierz jedną odpowiedź
16

16. Jak określił(a)by Pan(i) ilość używania telefonu komórkowego przez uczniów w czasie pobytu w szkole?

Wybierz jedną odpowiedź
17

17. Czy uczniowie w czasie lekcji często zerkają na telefon, by sprawdzić czy ktoś napisał lub dzwonił?

Wybierz jedną odpowiedź