Odesílám Dotazník...

Anketa Profi Poradenství & Finance

Váš názor je pro nás důležitý!

Žádáme vás o vyplnění naší čtenářské ankety, zařadíte se tak do slosování o roční předplatné časopisu Profi Poradenství & Finance!

Zdroj čerpání odborných informací podstatných pro Vaši profesi finančního poradce:

50

Z jakých dalších odborných časopisů čerpáte nejčastěji informace potřebné pro Vaši činnost v oblasti finančního poradenství?

Uveďte, prosím, názvy těchto časopisů:

500

Jak často vyhledáváte v odborných časopisech následující typy informací?

V každém řádku zakroužkujte jednu odpověď!

PRAVIDĚLNĚ
POUZE OBČAS
NESLEDUJI VŮBEC
Aktuality o dění v oboru
Informace o vývoji na finančních trzích
Ekonomické analýzy a prognózy
Legislativní informace
Poradenské informace, modelová řešení
Srovnání finančních/úvěrových/pojistných produktů/ Investic/ penzijního připojištění

Když se zamyslíte obecně nad svými informačními potřebami v oboru finančního poradenství, jak velký je Váš zájem o informace z následujících oblastí?

V každém řádku zakroužkujte jednu odpověď!

URČITĚ VELKÝ ZÁJEM
SPÍŠE ZÁJEM
SPÍŠE NEZÁJEM
NEMÁM VŮBEC ZÁJEM
Informace o vývoji na finančních trzích
Informace o nových finančních produktech
Srovnání finančních produktů, rozbory jejich výhodnosti
Informace o dění v oboru finančního poradenství
Legislativa v oblasti finančního poradenství
Modelová řešení
Zkušenosti z praxe finančních poradců
Informace o prodejních technikách a dovednostech

A jste spokojen(a) se zpracováním těchto informací v obsahu časopisu Profi PF?

V každém řádku zakroužkujte jednu odpověď!

URČITĚ SPOKOJEN(A)
SPÍŠE SPOKOJEN(A)
SPÍŠE NESPOKOJEN(A)
URČITĚ NESPOKOJEN(A)
Informace o vývoji na finančních trzích
Informace o nových finančních produktech
Srovnání finančních produktů, rozbory jejich výhodnosti
Informace o dění v oboru finančního poradenství
Legislativa v oblasti finančního poradenství
Modelová řešení
Zkušenosti z praxe finančních poradců
Informace o prodejních technikách a dovednostech

Je pro Vás časopis Profi PF praktickým pomocníkem při výkonu Vaší profese v oblasti finančního poradenství?

Čtete časopis Profi PF i newsletter tohoto časopisu PF news, zasílaný každý týden na email předplatitelům?

Jak často čtete informace v týdenním elektronickém newsletteru PF news?

50

Jak často čtete časopis Profi PF?

Jak se Vám líbí nový layout časopisu?

Oznámkujte 1 – 5 (jako ve škole)

1
2
3
4
5
Grafická úprava
Kvalita papíru
Rozsah stran
Cena časopisu
Množství inzerce
Členění na rubriky
Celková přehlednost časopisu
Čitelnost písma
Výběr a kvalita fotografií

Je něco, co byste na časopisu rádi změnili?

500

Pokud pracujete jako finanční poradce, jaké finanční produkty a služby nabízíte?

50

Pohlaví

Věk

Kraj, ve kterém žijete (vyberte):

Pracovní pozice:

500

Forma poradenství (vyberte):

50

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Udělejte si svůj vlastní. Snadno a zcela zdarma!

Pro snadný start využijte více než hotových 100 vzorů
Vytvořte si dotazník, který funguje i na mobilech
Získejte rychle cenné odpovědi na různé otázky
Vytvořit dotazník

Copyright © ‎2012-2017 Survio. 2012 - 2018 Survio. Všechna práva vyhrazena.